שידת עץ אורן עם רשת מברזל

שידת עץ אורן עם רשת מברזל

שולחן "מקרר"
מדף תחתון לאחסון עיתונים

יובל ומירה תלם

מצפה מתת, ד.נ. גליל מערבי, 13880

054-437-1415/4

רהיטים

פרויקטים

סדנאות

פסלים