שידת בול עץ

שידת בול עץ

עבודת אומנות בנפחות ועץ
וגם שידה פונקציונלית