שידת בול עץ

עבודת אומנות בנפחות ועץ
וגם שידה פונקציונלית

יובל ומירה תלם

מצפה מתת, ד.נ. גליל מערבי, 13880

054-437-1415/4

עבודות נפחות

צימר במתת

סדנאות נפחות

קפה גלריה לריהוט ברזל