top of page
סל מעוצב לאחסון עצים להסקה

סל מעוצב לאחסון עצים להסקה

סל העצים הייחודי הזה הינו יצירת אומנות של יובל שקלע במו ידיו, שתי וערב, את מוטות הברזל הדקים לכדי סל אחד - בדומה לסל קש אמיתי
עבור מוצר זה לא יגבו דמי משלוח

bottom of page