top of page
מתלה מעילים עומד מברזל

מתלה מעילים עומד מברזל

קולב "רשת"
קולב רשת עומד מנפחות משמש לתליית מעילים, תיקים, צעיפים ומתקבל ביופי מיוחד בכניסה לבית, בהול או אפילו בחדר השינה.
הקווים הדקים המאפיינים את הנפחות של יובל מכנים לקולב נוכחות עדינה בחדר.

bottom of page