מעמד למטריות

מעמד למטריות

מעמד מעוצב בנפחות לשים מטריות, מתאים גם למקלות הליכה.

יובל ומירה תלם

מצפה מתת, ד.נ. גליל מערבי, 13880

054-437-1415/4

רהיטים

פרויקטים

סדנאות

פסלים