top of page
מיטת ברזל מלכותית מיוחדת במינה

מיטת ברזל מלכותית מיוחדת במינה

המיטה של האורחים ביואנדמי - הצימר שלנו במתת
המיטה מעוצבת כשיח ורדים מלבלב מברזל מרוקע בעדינות ואלמנטים מדויקים של נפחות
בין השיחים ניצבים שלושה לוחות של עץ ממוחזר מלוטש וצבוע במספר שכבות של לקה

bottom of page