top of page
מדפי שיש פתוחים עם רגליים בנפחות

מדפי שיש פתוחים עם רגליים בנפחות

כוננית מדפי שיש פתוחים לתצוגה ואחסון חפצי אומנות בבית או במשרד
ניתן להזמין רק את רגלי הברזל ולהתאים מדפים מסוג אחר

bottom of page