חנוכייה קטנה מברזל

חנוכייה קטנה מברזל

חנוכייה קטנה מדגם "דקל"
ברזל בריקוע עדין ומקומות לנרות בצורת שקעים

יובל ומירה תלם

מצפה מתת, ד.נ. גליל מערבי, 13880

054-437-1415/4

רהיטים

פרויקטים

סדנאות

פסלים