חנוכייה קטנה מברזל

חנוכייה קטנה מברזל

חנוכייה קטנה מדגם "דקל"
ברזל בריקוע עדין ומקומות לנרות בצורת שקעים