חנוכייה גדולה מברזל

חנוכייה גדולה עושה אור גדול
גוף החנוכייה עשוי ברזל מרוקע בגסות עליו מורכבים קני הנרות בצורת כפתורים

יובל ומירה תלם

מצפה מתת, ד.נ. גליל מערבי, 13880

054-437-1415/4

עבודות נפחות

צימר במתת

סדנאות נפחות

קפה גלריה לריהוט ברזל