חנוכייה גדולה מברזל

חנוכייה גדולה מברזל

חנוכייה גדולה עושה אור גדול
גוף החנוכייה עשוי ברזל מרוקע בגסות עליו מורכבים קני הנרות בצורת כפתורים

יובל ומירה תלם

מצפה מתת, ד.נ. גליל מערבי, 13880

054-437-1415/4

רהיטים

פרויקטים

סדנאות

פסלים