top of page
זרוע קיר לנרות - לפיד נרות

זרוע קיר לנרות - לפיד נרות

לפיד הנרות הייחודי הזה נוצר בהשראת טירות ימי-הביניים האפלות
העיצוב ניתן לשינוי לפי מספר הנרות המבוקש

bottom of page